Ik vind het belangrijk om naast de klachten waarmee u zich aan heeft gemeld, aandacht te besteden aan de sociale omstandigheden, uw lichamelijke gezondheid en uw levensverhaal.

Al deze omstandigheden kunnen immers de klachten veroorzaken of in stand houden. Mijn uitgangspunt is dat een mens meer is dan zijn of haar klachten alleen. Een nieuwsgierige houding en samen zoeken naar hoe het in elkaar steekt is in de behandeling belangrijk.

Kernwaarden in de behandelrelatie zijn vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie.

Behandeling

Na 1 of 2 intakegesprekken stellen we samen de behandeldoelen vast waar we aan gaan werken. De behandeling wordt na ongeveer 10 sessies of tenminste eens per jaar geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt waar nodig gebruik gemaakt van vragenlijsten. In de behandeling is bij aanvang vaak uitleg en informatie over de klachten belangrijk. Hierbij kunnen folders, boeken of internet nuttig zijn.

Vaak is het nodig de klachten en de omstandigheden die er voor zorgen dat de klachten blijven bestaan verder uit te zoeken. Hiervoor kunt u huiswerk krijgen, zoals het bijhouden van een dagboekje. U kunt ook adviezen en leefregels krijgen, bijvoorbeeld over slapen, bewegen, voeding of middelengebruik. Het doel van de gesprekken is te leren begrijpen hoe u de klachten kunt plaatsen, en hoe u er anders mee kunt omgaan.

Een psychotherapeutische behandeling kan bestaan uit inzichtgevende gesprekken waarbij gebruik kan worden gemaakt van MBT-technieken (mentaliseren bevorderende psychotherapie), SFT-technieken (schemagerichte therapie), EMDR (een vorm van traumabehandeling) of IRT (imaginaire rescripting). Een psychotherapiesessie (vaak inclusief medicatieconsult) duurt meestal 60 minuten, waarbij dit iets naar boven of naar onder kan afwijken. Een medicatiecontact duurt 30 of 45 minuten.

Indien u medicatie gebruikt is het belangrijk rekening te houden met andere medicatie of middelen die u gebruikt. Als hierin wijzigingen zijn, moet u dit daarom altijd doorgeven. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u probeert om het bespreekbaar te maken als er iets niet naar wens verloopt. Tussendoor maar ook bij het afronden van de behandeling evalueren we samen de behandelperiode.

Mensen die door hun klachten crisisgevoelig zijn en frequent of ook buiten kantooruren hulp nodig hebben, raad ik aan zich aan te melden bij een (GGZ) instelling die 24/7 bereikbaar is. Ook mensen met ernstige verslavingsproblematiek verwijs ik naar de daarvoor geschikte instanties.

Kwaliteit

Ik draag zorg voor de kwaliteit van mijn werk door regelmatige bijscholing en intervisie met collega’s. Als ZGP werk ik samen met huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, andere psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Er is waar nodig contact met specialisten in het ziekenhuis of medewerkers van een GGZ instelling.

Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat ter inzage op de praktijk aanwezig is.

Privacy

Als psychiater heb ik een medisch beroepsgeheim. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Het delen van persoonsgegevens vindt alleen plaats met uw goedkeuring.

De behandeling wordt digitaal vastgelegd in een beveiligd dossier waarbij u recht heeft op inzage. Wanneer de behandeling in rekening wordt gebracht bij uw zorgverzekeraar, wordt de hoofddiagnose vermeld, tenzij u van tevoren kenbaar heeft gemaakt dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit kan middels het invullen van een privacyverklaring van uw verzekeraar.

Uw huisarts ontvangt jaarlijks en na afloop van de behandeling een samenvatting van het verloop, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling is het goed om dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Als we samen niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u contact gebruik maken van de klachtenregeling van de NVvP (www.nvvp.net).