Ik verricht op verzoek consultaties voor huisartspraktijken.

Bij vragen over diagnose, behandeling of medicatie kunnen huisartsen en praktijkondersteuners GGZ  een beroep op mij doen voor een consult via Transparant Next, tel 071-3030888

Waarom consultatie?

Als huisarts en POH-GGZ komt u regelmatig in aanraking met verschillende psychiatrische klachten. Soms is het niet duidelijk wat de diagnose, een passende behandeling of de juiste medicatie is. Consultatie biedt de huisarts en de POH-GGZ ondersteuning, waarbij ik op psychiatrisch gebied advies kan geven.

Sinds 2014 biedt het budget voor de POH-GGZ ruimte voor consultatie GGZ. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de patiënt. De behandelverantwoordelijkheid blijft bij de huisarts.

Hoe werkt consultatie?

De consultatie kan, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico van uw patiënt, op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Telefonisch intercollegiaal overleg met huisarts of POH-GGZ
  • Face to Face consult van maximaal 1 uur op mijn praktijk

Het consult wordt gepland zodra u de consultaanvraag heeft ingediend bij Transparant Next middels het daarvoor bestemde formulier. Daarnaast kunt u voorinformatie betreffende de patiënt en het consultaanvraag-formulier uploaden in het digitale systeem Calculus of veilig mailen. Deze voorinformatie is met name bij complexere casuïstiek belangrijk om tot een goed advies te kunnen komen. Tijdens de consulten schrijf ik geen medicatie voor.