De zorgverzekering vergoedt de behandeling via het basispakket. Het verplichte jaarlijkse eigen risico en een eventueel vrijwillig extra eigen risico worden door de zorgverzekeraar ingehouden op uw vergoeding. Er is een contract met alle zorgverzekeraars, zij ontvangen de nota. U ontvangt van de zorgverzekeraar een overzicht van de gemaakte kosten. Het tarief dat op dit overzicht vermeld wordt is inclusief alle indirecte tijd (bijvoorbeeld overleggen, verslagen schrijven etc.) die ik aan uw behandeling besteed en conform de tarieven van de NZA (Nederlands Zorgautoriteit).

Overige kosten

Voor niet-verzekerde zorg zoals coaching of supervisie reken ik een uurtarief van €157,30 per uur (incl. 21% BTW).

Wordt u door uw huisarts verwezen voor een eenmalig consult via Transparant Next? Dan zijn er voor u geen kosten aan verbonden en wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd of als u zonder bericht niet verschijnt breng ik een bedrag van €50 in rekening. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.